partners

Samenwerking en partners

  • Stichting Materiaalorganisaties (StiMo). StiMo behartigt de belangen van de vijf individuele materiaalorganisaties rondom de verpakkingsmaterialen papier/karton, glas, hout, kunststof en blik.
  • Afvalfonds Verpakkingen. Het Afvalfonds Verpakkingen geeft namens het verpakkend bedrijfsleven uitvoering aan de producentenverantwoordelijkheid voor verpakkingen, met als doel het realiseren van de recyclingdoelstellingen voor verpakkingsafval.
  • Nedvang BV registreert en stimuleert gemeenten en afvalbedrijven bij het inzamelen en recyclen van verpakkingen.
  • Federatie Herwinning Grondstoffen (FHG). FHG is het overkoepelend platform voor de recyclingketen in Nederland, en vertegenwoordigt de recyclingsector op gezamenlijke thema’s.
  • Kennisinstituut Duurzaam Verpakken (KiDV). KiDV adviseert en inspireert bedrijven op het gebied van duurzaam verpakken.