shutterstock-1163383735

Monitoring houten verpakkingen

Bedrijven die verpakte producten op de markt brengen, zijn wettelijk verplicht te zorgen voor het inzamelen, verwerken en recyclen van de verpakkingen. Er dient jaarlijks namens het verpakkende bedrijfsleven te te worden gerapporteerd over het behalen van de vastgelegde recyclingdoelstellingen. Dit gebeurt in de jaarlijkse monitoringsrapportage. Stichting Kringloop Hout ondersteunt en vertegenwoordigt de bedrijven in de bedrijfstak van houten verpakkingen die aan deze verantwoordelijkheid dienen te voldoen.

Het Afvalfonds Verpakkingen, Nedvang en Stichting Kringloop Hout geven ieder kalenderjaar uitvoering aan de monitoring houten verpakkingen in het kader van het Besluit Verpakkingen. Stichting Kringloop Hout monitort het gewicht dat over het gerapporteerde jaar aan houten verpakkingen op de Nederlandse markt komt. Nedvang monitort op haar beurt het gewicht aan ingezamelde en gerecyclede houten verpakkingen. Het Afvalfonds Verpakkingen rapporteert hierover aan het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat.

Informatie over de op de Nederlandse markt gebrachte hoeveelheid houten verpakkingen wordt jaarlijks door Stichting Kringloop Hout verzameld en geanonimiseerd en geaggregeerd aan het Afvalfonds gerapporteerd.