Stichting Kringloop Hout

Stichting Kringloop Hout bevordert de kringloop van houten verpakkingen met als doel het verder verduurzamen en sluiten van de productketen van houten verpakkingen en het promoten van de grondstof hout.

shutterstock-19268716-aangepast2

Bijdragen aan verduurzaming

Hout is een eeuwig hernieuwbare grondstof en heeft het unieke vermogen om de concentratie CO in de atmosfeer te reduceren. De opgevangen CO wordt vastgelegd in hout en gedurende de gehele levensduur vastgehouden. Het duurzaam beheer van bossen in combinatie met langdurig houtgebruik in verpakkingen is daarmee een eenvoudige manier om CO₂ uitstoot terug te dringen.

opgestapelde-pallets

Kies voor een houten verpakking

Hout is vanwege haar natuurlijke eigenschappen een veel gekozen materiaal voor verpakkingen die gebruikt worden voor transport en opslag van producten en goederen. Er zijn diverse redenen om voor hout als verpakkingsmateriaal te kiezen. Verpakkingen van hout excelleren op het gebied van productbescherming, hergebruik, sterkte en flexibiliteit. Hout heeft bovendien een gunstig milieuprofiel, levert geen afval op en is hernieuwbaar mits duurzaam beheerd.

Over Stichting Kringloop Hout

Stichting Kringloop Hout vertegenwoordigt de Nederlandse keten van houten verpakkingen en ondersteunt bedrijven en organisaties die zijn betrokken bij de productie, gebruik, hergebruik, inzameling en recycling van houten verpakkingen.