schakels-in-de-keten-van-houten-verpakkingen

De keten van houten verpakkingen is van nature circulair

De kringloop van productie, hergebruik en recycling van houten verpakkingen past geheel in het concept van de circulaire economie: 

De keten van houten verpakkingen bestaat uit boseigenaren en zagerijen, houtleveranciers, producenten, gebruikers, palletpools, handelaren/reparateurs, recyclingondernemingen en de energiesector. De pallet- en emballage industrie is een schoolvoorbeeld van het naleven van de Ladder van Lansink. De grondstof hout wordt zo lang en zo hoogwaardig mogelijk ingezet. Eerst door hergebruik en reparatie: verpakkingen van hout zijn duurzame verpakkingen die veelvuldig worden hergebruikt. Houten verpakkingen kunnen bovendien keer op keer worden gerepareerd en opnieuw worden ingezet. Daarna worden afgedankte houten verpakkingen net als krullen, spaanders en zaagsel ingezet voor nieuwe doeleinden, zoals spaanplaat of bodembedekkers. Tot slot kan hout ingezet worden als biomassa voor energiecentrales. Hout is ook volledig biologisch afbreekbaar, composteerbaar en weer om te zetten in vruchtbare bodem. Hout wordt dan ook nooit afval.