Deze website is een uitgave van Stichting Kringloop Hout. Ondanks de zorg waarmee deze website is samengesteld, is het niet uitgesloten dat de verschafte informatie op enig moment, als gevolg van ontwikkelingen of gewijzigde inzichten moet worden herzien of aangevuld. Stichting Kringloop Hout kan daarom geen verantwoordelijkheid en aansprakelijkheid aanvaarden voor het gebruik van de informatie op de website en de daarmee verkregen resultaten, zonder dat de bezoeker aanvullend deskundig advies heeft ingewonnen.

Het is verboden om zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Stichting Kringloop Hout informatie op de website op te slaan, te veranderen, openbaar te maken, te versturen, te verkopen of op andere wijze over te dragen aan derden.

Alle informatie op deze website valt onder het auteursrecht van Stichting Kringloop Hout en/of de met haar verbonden organisaties en ondernemingen. Een ieder die toegang heeft verkregen tot de website van Stichting Kringloop Hout wordt geacht kennis te hebben genomen van het vorenstaande.

Copyright © 2022 Stichting Kringloop Hout. Alle rechten voorbehouden.