knipsel1

Houten verpakkingen en pallets worden overal gebruikt

Houten verpakkingen zijn onmisbaar voor wereldwijd transport en opslag van producten en goederen. Er wordt veelvuldig gebruik van gemaakt. Houten verpakkingen zoals pallets vervoeren producten van (lucht)haven naar overslag, van producent naar distributiecentrum, maar ook naar winkel, bouw en magazijn. Ze vormen letterlijk de basis van de transport en logistiek. Houten verpakkingen zijn nagenoeg uitsluitend bedrijfsmatige verpakkingen. 

Onder houten verpakkingen vallen met name:

  • pallets (doorgaans ± 80% van het totale productievolume), waaronder pallets (met opzetranden), display pallets, palletboxen en skids
  • industriële verpakkingen (± 15-20%), waaronder exportverpakkingen, (flight) cases, kisten, droog- en bewaarkisten (bijv. voor aardappelen, graan, uien, fruit, bollen)
  • kratten, spoelen en haspels (± 5%)

Leden van de branchevereniging EPV produceren ongeveer 25 miljoen pallets per jaar. Dit vertegenwoordigt circa 80% van de Nederlandse markt. Daarnaast zijn er ook houten verpakkingen van consumentenartikelen waaronder wijnkistjes, sigarenkistjes, kratjes en luxeartikelen.

Inkoop hout 

In totaal wordt meer dan 1 miljoen m³ hout ingekocht ten behoeve van productie en reparatie van houten verpakkingen. Dit vormt ruim 35% van het verbruik van het gezaagde hout in Nederland. Er wordt met name naaldhout gebruikt (70%) zoals vuren en grenen. In veel mindere mate wordt gebruik gemaakt van gematigd loofhout (18%), van geperste klossen (11%) en van plaatmateriaal (1%). Er wordt geen tropisch hout ingekocht.

Nederland is een importerend houtland: ongeveer 8% van het hout is afkomstig uit Nederland en 92% van het hout dat in de emballage- en palletindustrie wordt verwerkt, wordt geïmporteerd. Het hout is met name afkomstig uit Scandinavië, Duitsland, de Baltische staten en Midden-Europa. Het betreft vooral naaldhout en gematigd loofhout, afkomstig uit aantoonbaar duurzaam beheerde productiebossen, waar de aangroei groter is dan de kap.

Voornaamste afzetmarkt pallet- en emballage-industrie

De voornaamste afzetmarkten die gebruik maken van houten verpakkingen zijn:

  • Voedingsmiddelen- en drankenindustrie
  • Chemische industrie
  • Papier- en kartonindustrie
  • Elektronica
  • Automotive/werktuigbouw
  • Bouw
  • Logistieke dienstverlening