Overzicht recyclingresultaten 2020

68% recycling in Nederland

Ieder najaar publiceert het Afvalfonds Verpakkingen een nieuw publieksverslag met de recyclingcijfers van het jaar ervoor. In het publieksverslag wordt ingegaan op de recycling van verschillende verpakkingsmaterialen.

In Nederland worden hoge recyclingpercentages gerealiseerd. Ook houten verpakkingen worden in Nederland succesvol ingezameld en gerecycled. In 2020 is 68% van de op de markt gebrachte houten verpakkingen gerecycled. Gerepareerde houten verpakkingen worden conform wetgeving zowel meegeteld bij de ‘op de markt’ cijfers voor hout als bij de ‘recycling’ van hout. Van de 520 kton houten verpakkingen die op de markt zijn gebracht, is 352 kton gerecycled. Met dit resultaat wordt ruimschoots aan de wettelijke recyclingdoelstelling van de EU en van Nederland voldaan.

Recycling vindt voornamelijk plaats in de spaanplaatindustrie. Omdat deze industrie niet in Nederland is gevestigd, wordt een deel van het afvalhout dat gerecycled wordt, geëxporteerd naar met name Duitsland en België. Daarnaast vindt in Nederland recycling tot geperste producten plaats zoals geperste klossen en houtvezelpallets.

Het publieksrapport is bedoeld voor het grote publiek. Daarnaast is er een meer uitgebreide en technische monitoringsapportage, gericht aan Rijkswaterstaat.