Nederland circulair

De circulaire economie is erop gericht om het gebruik van grondstoffen te verminderen, hergebruik en recycling te bevorderen, de afvalproductie te beperken en zo de ecologische voetafdruk van menselijke activiteit te verminderen. Het streven naar een circulaire economie staat internationaal hoog op de agenda. En ook in Nederland is de ambitie om Nederland vóór 2050 volledig circulair te maken. In het Rijksbrede programma Nederland Circulair in 2050 staat vermeld wat nodig is om zuiniger met grondstoffen, producten en diensten om te gaan. Dit heeft gevolgen voor de gehele economie en samenleving. Ook op het gebied van verpakkingen moeten stappen worden gezet. Want de soort verpakking, de wijze waarop deze wordt gemaakt en toegepast, kan een grote impact hebben op de circulariteit van de verpakking. De keten van houten verpakkingen past geheel in het concept van de circulaire economie.

circulariteit-van-verpakkingen

Hout(en verpakkingen) in een circulaire omgeving

Om te komen tot een circulaire economie waarin efficiënt en duurzaam met grondstoffen wordt omgegaan, liggen er kansen voor hout. Het is een milieuvriendelijke grondstof met vele kwaliteiten. Hout speelt als grondstof en verpakking dan ook een belangrijke rol in een circulaire toekomst:

  • Hout is hernieuwbaar, levert geen afval op, en heeft een vrijwel ideaal cascademodel: het wordt in alle stadia hoogwaardig toegepast en aan het eind van de lange levenscyclus voor energieterugwinning ingezet.
  • Verpakkingen van hout worden veelvuldig hergebruikt. Doordat deze verpakkingen vaak meerdere malen als (internationaal) transportverpakking worden gebruikt, kan er veel tijd (jaren) zitten tussen het moment van het ‘op de markt brengen’ en het moment van het ‘van de markt halen’.
  • Verpakkingen zijn uitermate geschikt voor langdurig gebruik. Afhankelijk van de kwaliteit, toepassing en gebruik kunnen bijvoorbeeld pallets wel meer dan 10 jaar of zelfs langer meegaan.
  • Doordat hout wordt gerecycled, besparen houten verpakkingsproducenten op primaire grondstoffen voor de productie van houten verpakkingen. Zo wordt in de productie en in de reparatie van houten verpakkingen gerecycled hout ingezet, bijvoorbeeld in de vorm van geperste klossen voor pallets.
  • De gehele houten verpakkingsketen is energie-efficiënt. Zo kost bijvoorbeeld productie, verwerking en (her)gebruik weinig energie. Bovendien voorziet het ook weer in energie op moment van energieterugwinning aan het eind van de levenscyclus.
  • Hout is volledig biologisch afbreekbaar, composteerbaar en weer om te zetten in vruchtbare bodem. Hout wordt dan ook nooit afval.